HappyKidzzz Kinderopvang omdat ieder kind het verdient om happy te zijn!!

Breaking news!!​

Ons VVE programma wordt gegeven op ma/di/do/vr van 8:30-12:00u (dit kan gecombineerd worden met de reguliere kinderopvang)

Vanaf 1-01-2021 bieden wij ook VVE peuteropvang aan! 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

06-34216241

Uk & Puk 

Bij HappyKidzzz Kinderopvang wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) waarin de ontwikkeling van kinderen op speelse wijze wordt gestimuleerd. We maken daarbij gebruik van de methode Uk en Puk. Wat houdt Uk en Puk in? Uk en Puk is een educatieve methode voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Spelenderwijs worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. De interactie tussen kinderen onderling en tussen kind en volwassenen staat hierbij centraal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een (tweede) taal.

Naast de taalontwikkeling is er bij Uk en Puk extra aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenvaardigheden. Begrippen zoals groot/klein, kort/lang, sorteren en het beginnend tellen komen hierbij aan bod. Uk en Puk is een programma voor alle kinderen omdat deze rekening houdt met verschillen in taalontwikkeling binnen een groep. De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit. De activiteiten passen perfect in het dagritme van een peuteropvang. Uk en Puk heeft een doorgaande lijn met Ik en Ko dat geschikt is voor de groepen 1 en 2 op de basisschool. De pop Puk is: -lief -soms wat onhandig -een vriendje -een praatknuffel -logeermaatje Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals bijvoorbeeld ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij peuters zich veilig voelen. Puk is de schakel tussen pedagogisch medewerker en het kind. Kinderen kunnen zich met Puk identificeren.

Werkwijze bij Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s. Er zijn in totaal 10 thema’s uitgewerkt die ieder 5 weken in beslag nemen. De thema’s zijn: Welkom Puk! - Knuffels - Hasje! - Hoera, een baby! - Wat heb jij aan vandaag? Regen - Dit ben ik! - Eet smakelijk! - Reuzen en kabouters - Oef, wat warm! Bij elk thema van Uk en Puk hoort een voorleesverhaal. Want voorlezen stimuleert de ontwikkeling van de woordenschat en oefent de kinderen in begrijpend luisteren. De pedagogisch medewerker leest het verhaal voor aan de grote groep (met de nadruk op ontwikkeling van woordenschat) en aan kleine groepjes (de kinderen gaan dieper op het verhaal in en spelen het verhaal bijvoorbeeld na).

Uk en Puk zet per activiteit vijf tot zeven woorden centraal. Daarnaast worden er rond dit thema nog allerlei activiteiten gedaan zoals knutselen, zingen en taalspelletjes. De pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters bij de activiteiten. Dit gebeurt vooral in de kleine groep rondom spel, in de hoeken en knutselen. Soms wordt er een themahoek gemaakt waarin materialen uitgestald staan die passen bij het thema. Ook hier worden kinderen uitgelokt tot gesprekjes.

Voorbeelden van activiteiten bij thema’s: Het thema ‘Reuzen en kabouters’ starten de pedagogisch medewerkers met een verhaal over een kabouter en een reus die samen spelen. Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein. Ze ervaren zelf hoe het is om ergens te klein of te groot voor te zijn. Ze bewegen zich als een reus of een kabouter en ze vergelijken grote en kleine voorwerpen in de zaal. Bij het thema ‘dit ben ik’ staat het gezicht van de kinderen centraal. De kinderen bekijken uit welke onderdelen het gezicht bestaat en wat je met de verschillende gezichtsonderdelen kunt doen. Ze ruiken met hun neus, poetsen hun tanden, maken hun gezicht schoon en kijken afwisselend boos en blij. Tussendoor worden er ook andere thema’s gedaan over bijvoorbeeld de jaargetijden, sinterklaas, kerst enz. Na elk thema is er een ‘thema loze’ week. De kinderen kunnen loskomen van het oude thema en de pedagogisch medewerkers zijn al bezig met de voorbereidingen voor het volgend thema. Ouderbetrokkenheid omdat betrokkenheid van ouders een positieve invloed heeft op het leerproces van het kind biedt Uk en Puk ook activiteiten aan die ouders thuis met hun kind kunnen doen.

Voor meer informatie over het programma Uk en Puk kunt u terecht op www.uk&puk.nl Ook wij vinden het belangrijk ouders te betrekken bij VVE. Inschrijven: Over het algemeen krijgen ouders via het Consultatiebureau het advies om hun kind deel te laten nemen aan VVE. Wanneer u voor uw kind dit advies heeft gekregen en u gaat akkoord dan ontvangen wij van het Consultatiebureau een aanmeldingsformulier voor VVE-deelname. Wij nemen na ontvangst contact met u op om uw kind voor VVE te plaatsen. Kosten voor deelname aan VVE worden eveneens met u besproken en worden alleen in rekening gebracht wanneer uw kind buiten de door u afgenomen opvang van VVE gebruik maakt. De kosten zijn €8,75 per uur. 1 dagdeel is van 8:30 – 12:00u. Dit kan gecombineerd gaan met de KDV opvang voor en na. Heeft u vragen over VVE, stelt u die dan gerust. 

Peuteropvang

Direct aanmelden klik hier!


Wat onze klanten er over zeggen

Klik hier om deze tekst te bewerken. Kies een klantbeoordeling, recensie of citaat uit je media die potentiële klanten vertrouwen geeft in je merk, producten en/of klantenservice.

Jan Jansen - Een ander bedrijf BV

0